Skip to content

Јасмина Миленковић

Биографија

Наставник хемије у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2006. године.

Дипломирани хемичар

Филозофски факултет у Нишу

Наставник хемије

Јасмина Миленковић

Биографија

Jасмина Миленковић, наставник хемије, рођена у Доњем Милановцу, основу школу „Вук Караџић“ завршила у Доњем Милановцу 1989.године, гимназију природно математичког смера у Мајданпеку 1993.године. Хемијски факултет у Нишу (сада ПМФ Ниш) уписала 1993.године и школске 1998/1999. стекла звање Дипломирани хемичар опште хемије.

У септембру 1998. године почела да ради у Индустрији за прераду метала Мајданпек, на пословима електро-хемијске галванске заштите. У септембру 2006.године почиње да ради у Основној школи „Вук Караџић“ у Доњем Милановцу.