Skip to content

Јасмина Ђорђевић

Биографија

Наставник разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2017. године, издвојено одељење Клокочевац.

Наставник разредне наставе

Педагошка академија у Неготину

Јасмина Ђорђевић

Биографија

Наставник разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2017. године.

01.09.2000 – 1. 9.2017.

 

 

 

1.09.1998 – 31.08. 1999.

 

.

  01.9.2017. Сада                       .

.

 

 

 

Наставник разредне наставе

ОШ“Бранко Перић“ , Рудна Глава ПО Близна

 

 

Насатавник разредне настав

OШ „ Добрила Стамболић

 

 

Наставник разредне наставе ПО Клокочевац

ОШ“ Вук Караџић“