Skip to content

Јелена Стешић

Биографија

Наставник разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2007. године.

Мастер учитељ

Учитељски факултет у Врању

Јелена Стешић

Биографија

Јелена Стешић је рођена 4.11.1982. године у Неготину. Завршила Основну школу у Доњем Милановцу 1997. године, а након тога Медицинску школу(фармацеутски техничар) у Зајечару.Учитељски факултет уписује 2002.године у Неготину.Дипломирала 2007.и стекла звање Професора разредне наставе.Звање мастер учитеља на Учитељском факултету у Врању стекла је 2014.године.

Од 2007.године, ради на месту наставника разредне наставе у Основној школи ,,Вук Караџић“ у Доњем Милановцу.