Skip to content

Јелена Ћетковић

Биографија

Наставник српског језика и књижевности  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 1999. године. 

Професор српске књижевности и језика

Филолошки факултет у Приштини

Јелена Ћетковић

Биографија

Јелена Ћетковић, рођена 7.07.1972. године у Пећи. Завршила Гимназију у Врњачкој Бањи, а 1991.године уписала и завршила Филолошки факултет у Приштини, одсек за Југословенске књижевности и српски језик. Дипломирала и стекла звање Професора српске књижевности и језика.

Од 1999.године, од 1.септембра, ради на месту наставника српског језика у Основној школи ,,Вук Караџић“ у Доњем Милановцу. У слободно време пише, објављивала есеје и поезију у студентским часописима и зборницима.