Skip to content

Љиљана Милићевић

Биографија

Наставник музичке културе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2005. године. 

Наставник музичке културе

Педагошка академија у Скопљу

Љиљана Милићевић

Биографија

Љиљана Милићевић рођена 7.2.1963. године у Доњем Милановцу. Завршила је Педагошку академију у Скопљу, смер-Mузичка култура и стекла звање наставник музичке културе. Дипломирала је 1986. године у Скопљу.

Обавља послове наставника музичке културе у ОШ ,, Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2005. године.

У периоду од 2000-2005. године радила као наставник музичке културе у ОШ „Вељко Влаховић“ у Борчи.

У ОШ „Бранко Перић“ Рудна Глава радила као наставник музичке културе у периоду од 1996-2000.године, као и у периоду од 1988-1994.године.

У ОШ „Велимир Маркићевић“ Мајданпек је обављала послове наставника музичке културе од 1994-1996. године.

У периоду од 1987-1988. године радила у ОШ „12.септембар“ Мајданпек као наставник музичке културе.

Током 1984. године радила као музички уредник у Радио Мајданпеку.