Skip to content

Лидија Живковић

Биографија

Наставник математике  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2022. године.

Дипломирани математичар - професор математике

Природно-математичком факултету у Крагујевцу

Наставник математике

Биографија

Рођена 16.07.1997. из Бољевца

Основну школу „9. српска бригада“ завршила сам у Бољевцу. Гимназију, општи смер, завршила сам 2016. године у Бољевцу, као носилац Вукове дипломе и ђак генерације. Октобра 2020. године дипломирала сам на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, одсек Математика, и стекла звање дипломирани математичар – професор математике. Марта 2022. године завршила сам мастер студије на истоименом факултету одбраном мастер рада на тему „Експоненцијална формула и неке њене примене“ и тиме стекла звање мастер математичар – професор математике.

 

Радно искуство:

  • ОШ „Ђура Јакшић“ Сумраковац, замена на одређено време;
  • СШ „Никола Тесла“ Бољевац, замена на одређено време;
  • ОШ „Ђорђе Симеоновић“ Подгорац, замена на одређено време.