Skip to content

Милена Стојановић

Биографија

Професор разредне наставе у ОШ “Вук Караџић”  Доњи Милановац од 2020.

Професор разредне наставе

Учитељски факултет у Врању

Милена Стојановић

Биографија

Рођена 26.07.1984. године у Неготину, где је завршила Основну школу. Затим друштвено – језички смер у Неготинској гимназији. Дипломирани је професор разредне наставе/мастер учитељ, Учитељског факултета у Врању, Универзитет у Нишу. Дипломирала на теми ,,Теорија и пракса инклузивног образовања у Основној школи” предмета Методика рада са децом са посебним потребама. Запослена је у Основној школи у Доњем Милановцу од 17.01.2021. године. Ангажована на пословима асистента у настави. Координатор је Тима за естетско уређење школе