Skip to content

Теодора Дамњановић

Биографија

Наставник енглеског језика у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2021. године.

Професор енглеског језика

Филолошки факултет Београд

Теодора Дамњановић

Биографија

Наставник енглеског језика у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2021. године.

Рођена у Београду. Средњу економску школу, смер Туристички техничар завршила у Новом Саду. Студије Англистике завршила у Београду.
Говори и шпански језик.