Skip to content

Ученичка задруга

 

           Поречка (Милановачка) школа постоји на овим просторима од 1807. године. Собрзиром на значајну традицију у педагошком, просветном, културном и друштвеном смислу разумљиво је да и задругарство у школи датира из пердиода оснивања првих ученичких задруга у послератној Југославији.

Школске 1949/1950. године формирана је ученичка задруга у ОШ у Доњем Милановцу. Први ментор био је директор школе и члан предсеништва ђачких задруга Србије  Љубивоје С. Милановић.

Ђачка задруга имала је погон за туристичке сувенире, домаћу радиност, секундарне сировине и продају уџбеника за ђаке. Задруга је радила до 1959.године. Рад задруге наставњен је школске 1982/1983. Године а за ментора је изабран наставник биологије Никола Павловић.

 

 

 

                  Ученичка задруга „Креатива ДМ“

 

 

          Одлуком Школског одбора од 27.02. 2019. год. у ОШ „Вук Караџић“ у Доњем Милановцу основана је Ученичка  задруга „Креатива ДМ“.

 Организациону структуру задруге чине:

1. Скупштина задруге са председником скупштине задругара и руководиоцем задруге;

2. Управни одбор задруге чији су носиоци председник управног одбора и два члана;

 Ученичка задруга „Креатива ДМ“ има Пословник о раду који је донео Школски одбор на основу одлука Савета родитеља и Наставничког већа.

 

I СКУПШТИНА ЗАДРУГАРА

Председник Скупштине задругара : Драгана Ђорђевић, професор разредне наставе, библиотекар

Директор ученичке задруге: Јасмина Миленковић, професор хемије

 

II УПРАВНИ ОДБОР ЗАДРУГЕ

Председник Управног одбора: Живанка Обрадовић, учитељ

Члан 1. Милена Милојевић, благајник

Члан 2. Слађана Петровић, члан Школсог одбора из редова родитеља

 

 

 

 

 

                                                        План рада Ученичке задруге  2019/2020.

          План рада Ученичке задруге представљен је за предстојећи период од момента оснивања 27.2.2019. до краја календарске године. План ће бити реализован кроз пет радионица које ће функционисати у оквиру Ученичке задруге.

 

                                                                      РАДИОНИЦЕ

 

 ДРАМА, ИГРА, ПЛЕС

Делатности различитих садржаја према потребама и захтевима школе и средине: едукације, спортско-рекреативне активности, културне манифестације, приредбе, школски конкурси и поетско-музичке вечери

Ментор: Јелена Хаџи-Ристић, професор српског језика и Верица Човић, професор српског језика

Сарадници: Ђорђе Њагојевић, професор разредне наставе, Весна Радојевић, професор разредне наставе, Снежана Стевкић, учитељ, Ирена Николић, професор разредне наставе.

Период реализације предвиђене активности: април-децембар 2019.године, на основу потребе, Пријем првака, Свечана додела сведочанстава ученицима осмог разреда, Дечја недеља, Дан школе, Нова Година и друго.

 

КРЕАТИВНА УЧИОНИЦА-ЦРТАМ, СЛИКАМ, СТВАРАМ

Израда накита, декоративних предмета, фигура, честитки, кутија и осталих предмета, слике и друго

Ментор:Војин Рупић, наставник ликовне културе

Сарадници: Ђорђе Њагојевић, професор разредне наставе, Весна Радојевић, професор разредне наставе, Снежана Стевкић, учитељ, Ирена Николић, професор разредне наставе.

Период реализације предвиђене активности: април-децембар 2019.године.

 

 ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА

Прикупљање материјала и организација изложбених збирки одржавање зеленила унутар школе и школског парка, реализација тематских садржаја из екологије и очувања животне средине у окружењу. Сарадња школе са локалном заједницом. Сарадња са јавним предузећем „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац кроз разне пројекте уз праћење и обележавање важних датума,  Дана шума, Дана вода, Дана планете Земље и других.

Ментор:Бранка Настасијевић, професор биологије

Сарадници: Драгица Јовановић, професор информатике

Период реализације предвиђене активности: април-децембар 2019.године.

 

 ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Прикупљање помоћи у виду новчаних средстава, одеће, обуће, прибора, уџбеника и осталог за ученике социјално угрожених породица, оболелима од тешких болести и ученицима са посебним потребама

Ментор: Јелена Хаџи-Ристић, професор српског језика

Период реализације предвиђене активности: април-децембар 2019.године, према указаној потреби.

 

НАБАВКА И ПРОДАЈА УЏБЕНИКА

Набавка и продаја уџбеника у непосредном контакту са издавачима уџбеника.

Период реализације предвиђене активности: април-септембар 2019.године.

 

 

 

 

Председник скупштине Ученичке задруге               Директор Ученичке задруге

Драгана Ђорђевић, пофесор разредне наставе                     Јасмина Миленковић, професор хемије