Skip to content

Ђорђе Крстић

Биографија

Наставник српског језика и књижевности у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2022. године и координатор драмске секције

Дипломирани филолог

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Ђорђе Крстић

Биографија

Рођен 21.01.1993. у Нишу.

Завришио је основну школу „Цар Константин“ у Нишу, након чега завршава Правно-пословну школу, такође, у Нишу, чиме стиче звање Правни техничар.

Након завршене средње школе, уписује Филозофски факултет у Нишу, одсек Србистика, који успешно завршава и стиче звање Дипломирани филолог. У времену ванпрофесионалних активности, бави се писањем есеја, критика и поезије.

Тренутно ради као наставник Српског језика и књижевности у ОШ ,,Вук Караџић” у Доњем Милановцу.