Skip to content

Библиотека

Нове наслови за школску библиотеку!

На основу дописа Министарства просвете и Одлуке министра просвете, од 24.11.2022. године, о богаћењу библиотеког фунда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, обављена је куповина публикација као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Основна школа ,,Вук Караџић“ у Доњем Милановцу добила је новчана средства у износу од 12.000,00 динара. Сав новац је утрошен за куповину публикација са Листе изабраних публикација. Нема неискоришћених средстава.