Skip to content

Библиотека

                         НОВИ НАСОВИ ЗА ШКОЛСКУ БИБЛИОТЕКУ

 

На основу дописа Министарства просвете, и Одлуке министра просвете, 610-00-1227/2023-07од 15. новембра 2023. године, о богаћењу библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, школа је обавила  избор публикација у складу са сопственим потребама и опредељеним финансијским средствима. Затим је обављена куповина  публикација као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.Основна школа „Вук Караџић“ у Доњем Милановцу добила је новчана средства у изосу од 24.500,00 динара. Сав новац је утрошен за куповину публикација са Листе изабраних публикација. Нема неискоришћених средстава.

            Публикације су откупљене од следећих издавача: ИКП „Богиуновић“, ,,Креативни центар“ и „Прима“ .

 

Извештај о реализацији активности библиотекара поводом Дечије недеље

 

Извештај о активностима библиотекара поводом обележавања Европског дана језика

Нови наслови за школску библиотеку!

Библиотека

На основу дописа Министарства просвете и Одлуке министра просвете, од 24.11.2022. године, о богаћењу библиотеког фунда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, обављена је куповина публикација као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Основна школа ,,Вук Караџић“ у Доњем Милановцу добила је новчана средства у износу од 12.000,00 динара. Сав новац је утрошен за куповину публикација са Листе изабраних публикација. Нема неискоришћених средстава.