Skip to content

Библиотека

                   

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА КЊИГЕ И ПРИДРУЖИВАЊЕ АКЦИЈИ „ЧИТАЈМО ГЛАСНО“

На позив Друштва школских библиотекара Србије прикључили смо се акцији „Читајмо гласно“  поводом обележавања Националног дана књиге, 28. фебруара, под слоганом „У читању је моћ“.

            Циљ ове активности јесте подстицање читања, промовисање књиге, културе читања и читалачке писмености.

            Читање је почело у 5 до 12, што је симболично представљало крајње време да се окренемо неговању књиге и култури уопште.

Акцији су се одазвали ученици 8-1 разреда са наставницом српског језика Драганом Кулашевић. Ученицима је прво објашњено зашто се обележава 28. фебруар као Национални дан књиге. Указано је значај књиге и читања, као и на значај школске библиотеке. Ученици су затим читали одломке из омиљених књига и представили своје омиљене књиге. Читали су цицтате о читању, књигама. Затим смо дискутовали о прочитаном и начину на који су ученици разумели прочитано.  Након завршеног читања израдили смо хамер на ком су ученици лепили цитате о читању.

Схватили су да је читање добро оруђе за богаћење вокабулара, унапређивање језика, развијање маште и критичке анализе.

Библиотека

                         НОВИ НАСОВИ ЗА ШКОЛСКУ БИБЛИОТЕКУ

 

На основу дописа Министарства просвете, и Одлуке министра просвете, 610-00-1227/2023-07од 15. новембра 2023. године, о богаћењу библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, школа је обавила  избор публикација у складу са сопственим потребама и опредељеним финансијским средствима. Затим је обављена куповина  публикација као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.Основна школа „Вук Караџић“ у Доњем Милановцу добила је новчана средства у изосу од 24.500,00 динара. Сав новац је утрошен за куповину публикација са Листе изабраних публикација. Нема неискоришћених средстава.

            Публикације су откупљене од следећих издавача: ИКП „Богиуновић“, ,,Креативни центар“ и „Прима“ .

 

Извештај о реализацији активности библиотекара поводом Дечије недеље

 

Извештај о активностима библиотекара поводом обележавања Европског дана језика

Нови наслови за школску библиотеку!

Библиотека

На основу дописа Министарства просвете и Одлуке министра просвете, од 24.11.2022. године, о богаћењу библиотеког фунда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, обављена је куповина публикација као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Основна школа ,,Вук Караџић“ у Доњем Милановцу добила је новчана средства у износу од 12.000,00 динара. Сав новац је утрошен за куповину публикација са Листе изабраних публикација. Нема неискоришћених средстава.