Skip to content

Јавне набавке

Јавна набавка

Јавна набавка -Ђачка екскурзија нижих и виших разреда школске 2022/2023. године

Јавна набавка

НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Јавна набавка

План јавних набавки за 2023. год.

Jaвна набавка

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2020 Набавка огревног дрвета

Измена и допуна плана јавних набавки

Јавна набавка

Ђачке екскурзије ученика

школска 2019/2020. година

ЈНМВ бр. 22/2020

Јавна набавка

Набавка огревног дрвета

школска 2019/2020. година

ЈНМВ бр. 01/2019

Јавна набавка

Ђачке екскурзије ученика

школска 2018/2019. година

ЈНМВ бр. 06/2018

Јавна набавка

Набавка огревног дрвета

школска 2018/2019. година

ЈНМВ бр. 01/2018

Јавна набавка

Ђачке екскурзије ученика

школска 2017/2018. година

ЈНМВ бр. 05/2017

Јавна набавка

Намирнице за ђачку кухињу

школска 2017/2018. година

ЈНМВ бр. 04/2017

Јавна набавка

Набавка огревног дрвета

школска 2017/2018. година

ЈНМВ бр. 03/2017

Јавна набавка

Водоинсталатерски и санитарни радови

школска 2016/2017. година

ЈНМВ бр. 02/2017

Јавна набавка

Набавка огревног дрвета

школска 2016/2017. година

ЈНМВ 843 бр. 02/2016

Јавна набавка

Набавка огревног дрвета

школска 2015/2016. година

ЈНМВ 934 бр. 02/2015

Јавна набавка

Ђачке екскурзије ученика

школска 2014/2015. година

ЈНМВ бр. 01/2015

Јавна набавка

Набавка огревног дрвета (Поновни позив)

школска 2014/2015. година

ЈНМВ 1500 бр. 02/2014

Јавна набавка

Набавка огревног дрвета

школска 2014/2015. година

ЈНМВ 1404 бр. 02/2014

Јавна набавка

Ђачке екскурзије ученика

школска 2013/2014. година

ЈНМВ бр. 01/2014

Јавна набавка

Набавка огревног дрвета

школска 2013/2014. година

ЈНМВ 1113 бр. 01/2013